A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ÁNG TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

       

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SGD&ĐT ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về việc tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong điu kiện phòng chng dịch bệnh viêm đưng hô hấp cấp do chủng mi ca vi rút Corona (2019-nCoV);

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện Hạ Hòa; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 02/02/2020 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019-nCoV) gây ra trên địa bàn huyện Hạ Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1879/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đi với giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

         Thực hiện kế hoạch số 30/KH-PGD&ĐT ngày 10/02/2020 của PGD&ĐT về kế hoạch tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong điu kiện phòng chng dịch bệnh viêm đưng hô hấp cấp do chủng mi ca vi rút Corona (2019-nCoV);

Nhằm đảm bảo tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV. Trường Tiểu học Xuân Áng xây dựng kế hoạch cụ thể như sau

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Đảm bảo duy trì hoạt động dạy học và giáo dục theo nhiệm vụ năm học, phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh;

          - Thống nhất nội dung, phương án tổ chức dạy học, giáo dục trong mỗi tình huống diễn ra của dịch bệnh, giúp cho giáo viên chủ động trong công việc;

- Tạo sự đồng thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.

 

2. Yêu cầu

- Các hoạt động dạy học, giáo dục đảm bảo thời lượng, nội dung, khung thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh;

- Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập đa dạng, linh hoạt phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh của nhà trường, địa phương;

- Không dồn ép chương trình, không gây quá tải, thời lượng đảm bảo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tình huống 1-Mức 1 theo khuyến cáo của ngành Y tế: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong điều kiện chưa có trường hợp mắc bệnh tại trường và trên địa bàn huyện

- Tổ chức dạy học chính khóa và các hoạt động giáo dục bắt buộc (trừ thời gian được nghỉ học tạm thời theo quyết định của cấp trên). Chỉ dạy học 1 buổi/ngày.

+ Đối với khối lớp 1 và khối lớp 2 dạy các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu

+ Đối với các khối lớp 3;4;5 dạy vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy (lưu ý buổi sáng ngày thứ bảy không được dạy dồn các môn tự chọn mà xếp thời khóa biểu cho hợp lý).

- Hạn chế tổ chức các hoạt động giáo dục có tập trung đông người. Không tổ chức thi giải toán trên mạng Internet, tạm dừng cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt.

2. Tình huống 2-Mức 2 theo khuyến cáo của ngành Y tế: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục khi phát hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào nhà trường

- Tạm dừng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục tại trường học có trường hợp bệnh xâm nhập và các trường học lân cận có khả năng lây lan (theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên) để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

+ Trong thời gian tạm nghỉ học, nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập ở nhà.

+ Xây dựng, triển khai kế hoạch dạy bù các nội dung bị chậm (do tạm nghỉ học); điều chỉnh kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục phù hợp với thực tế và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Tình huống 3- Mức 3 theo khuyến cáo của ngành Y tế: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và nhà trường

- Tạm dừng tổ chức tất cả hoạt động dạy học và giáo dục (theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên) để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong thời gian tạm nghỉ học, nhà trường chỉ đạo giáo viên giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy bù (do tạm nghỉ học), điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với thực tế và hưóng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ tình hình thực tế, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch tổ chức dạy học (kể cả phương án dạy học bù) trong các tình huống khác nhau.

- Tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh tại gia đình, hạn chế tối đa tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra

 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thứ

Tiết

Lớp 1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

3C

4A

4B

4C

5A

5B

 

 

 

 

 

Hai

1

Mĩ thuật

Tiếng Việt

TNXH

TNXH

GDNGLL

GDNGLL

GDNGLL

Toán

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Tập đọc

Toán

Tiếng Anh

Thể dục

Toán

Toán

Âm nhạc

Tập đọc

3

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

Tiếng Anh

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Âm nhạc

4

TNXH

TNXH

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Âm nhạc

Kể chuyện

Tập đọc

LT&Câu

LT&Câu

LT&Câu

Toán

Toán

5

GDNGLL

GDNGLL

GDNGLL

 

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

 

Toán

Âm nhạc

Kể chuyện

Toán

Khoa học

Khoa học

Lịch sử

Lịch sử

 

 

 

 

 

Ba

1

Toán

Toán

Toán

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

Toán

Tiếng Anh

Toán

Toán

Mĩ thuật

Thể dục

Tiếng Anh

LT& câu

LT& câu

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Tiếng Anh

Tin học

Âm nhạc

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Anh

Toán

Toán

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

Â. Nhạc

Tin học

Tiếng Anh

Chính tả

Thể dục

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Thể dục

Thể dục

4

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Toán

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Kể chuyện

Toán

Tiếng Anh

TNXH

Khoa học

Tiếng Anh

Thể dục

Khoa học

Khoa học

5

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

GDNGLL

Tập viết

Tập viết

GDNGLL

Chính tả

Toán

Toán

Đạo đức

Tiếng Anh

 

 

 

 

1

Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Thể dục

Tập đọc

Tập đọc

Tin học

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Tiếng Việt

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tập đọc

Mĩ thuật

Thể dục

Toán

Toán

Tin học

Toán

Toán

Tập đọc

Tiếng Anh

Tập đọc

Tập đọc

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

Thể dục

Tập đọc

Mĩ thuật

Thể dục

Tập đọc

LT&C

TNXH

LT&Câu

Tiếng Anh

Tập đọc

LT&C

LT&C

4

Toán

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Toán

Toán

Toán

Thủ công

Chính tả

Chính tả

Đạo đức

Tiếng Anh

Âm nhạc

Khoa học

Mĩ thuật

Tập làm văn

5

Thủ công

Thủ công

Thủ công

Thủ công

TNXH

Tập viết

TNXH

TNXH

LT&C

Toán

Thủ công

Tập làm văn

Khoa học

Âm nhạc

Tập làm văn

Mĩ thuật

 

 

 

Năm

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Toán

Toán

TNXH

Thể dục

GDNGLL

Toán

Toán

Tiếng Anh

Toán

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

LT&Câu

LT&Câu

LT& câu

LT& câu

Chính tả

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Tin học

Thể dục

LT&Câu

Tiếng Anh

Chính tả

3

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Tiếng Việt

Toán

Toán

Âm nhạc

Mĩ thuật

TNXH

Chính tă

Chính tả

Tiếng Anh

GDNGLL

TL Văn

Chính tả

Khoa học

4

Toán

Toán

Toán

Toán

Thủ công

Âm nhạc

Toán

Chính tả

Tiếng Anh

Mĩ thuật

LT&Câu

Tiếng Anh

LT&Câu

Tin học

Toán

Đạo đức

5

 

 

 

 

Âm nhạc

TNXH

Thủ công

 

Mĩ thuật

Toán

Toán

Toán

Tập làm văn

GDNGLL

Khoa học

Tiếng Anh

 

 

 

Sáu

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

 Toán

Tập làm văn

Thủ công

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Kĩ thuật

Tin học

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tập viết

Tập làm văn

Tập viết

Tập viết

Thủ công

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Tin học

Kĩ thuật

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Tập làm văn

Thủ công

Tập làm văn

Tập làm văn

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Kĩ thuật

Tin học

Thể dục

Toán

Toán

4

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

Đạo đức

Toán

Tập làm văn

Tiếng Anh

Âm nhạc

Kĩ thuật

Chính tả

Tập làm văn

Tập làm văn

5

 

 

 

 

 

 

 

GDTT

GDTT 

GDTT 

Tiếng Anh

GDTT 

GDTT 

GDTT 

GDTT 

GDTT 

 

 

Bảy

1

   

 

   

 

Thể dục

Thể dục

Toán

Đạo đức

Lịch sử

Kể chuyện

Tiếng Anh

Thể dục

2

   

 

   

 

TNXH

TNXH

Tin

Kể chuyện

Đạo đức

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Anh

3

   

 

   

 

Chính tả

Chính tả

Tin

Lịch sử

Kể chuyện

Đạo đức

Kể chuyện

Kể chuyện

4

        

Đạo đức

Đạo đức

Tập viết

Địa lí

Địa lí

Địa lí

Thể dục

Địa lí

5

        

GDNGLL

GDNGLL

GDTT 

Khoa học

Chính tả

Kĩ thuật

GDNGLL

GDNGLL

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong điều kiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019-nCoV) của trường Tiểu học Xuân Áng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đồng chí giáo viên ý kiến trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn, giải quyết.

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: HT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan